02 Ağustos 2021 Pazartesi

Misyon

315 defa okundu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin belirlemiş olduğu “uygulamalı eğitimde ortak akıl” mottosu ve yabancı dil politikası doğrultusunda, nitelikli yabancı dil eğitim-öğretimi yürüterek öğrencilerin, mesleki yaşamlarında, akademik çalışmalarını sürdürmede, ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde, kendilerini ifade edebilmelerine, yabancı dil bilgisi ve becerilerini geliştirmelerine ve bağımsız dil öğrenmelerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dilde etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini güçlendirerek bölüm derslerinde başarılı olmalarını sağlamayı, kazandıkları bilgi ve becerileri etkili bir biçimde kullanmaları için gerekli altyapıyı hazırlamayı ve üniversitemizin, bilimsel araştırma ve toplum hizmetlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

----------------------------------------------------